ÇAĞDAŞ İNSAN OLMAK     

 İnsanlar, yaşama biçimlerinin önemli farklılıklar gösterdikleri zamanları, diğer zamanlardan ayırmak  için, çağ kavramını kullanmışlardır. İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ gibi ayırımların dışında; Çağlar öncesi, Atom Çağı, Bilim Çağı gibi zaman bölümleri de yakın zamanlarda ortak kabul görmüştür.     Bir çağın bitimi ve diğer çağın başlaması kesin tarihlerle belirlenemez. Bu bitiş ve başlama,  süreç içinde; bazen hızlı, bazen yavaşça olmuştur.

Çağdaş insanın nefes alma, yeme, içme, barınma, uyuma,  korunma, giyinme, cinsiyet, türünü devam ettirme gibi doğal gereksinimlerinin yanında; özgürce düşünmek, seyahat etmek, eğlenmek, eğitim almak, bilgi edinmek, haberleşmek; içinde bulunduğu toplumun özgür bireyi olarak meslek edinmek, çalışmak, toplum yönetimine seçme ve seçilme ile ortak olmak; bireysel, aile, ulusal veya evrensel  boyutta sağlıklı ve güvenli olarak sosyal dayanışma içinde olmak gibi sosyal ve biyolojik gereksinimlerinin yanında,  ruhsal gereksinimleri de vardır.


Yaşadığımız çağda, çağdaş insan :

İçinde yaşanılan çağın bilimsel ve teknolojik gelişimlerine göre, çağdaş insanın da gereksinimleri gelişerek değişecek, nitelik ve nicelik olarak çoğalacaktır. İçinde bulunduğumuz çağda yaşayan insanların bir bölümü cep telefonu ile haberleşmeyi, çamaşır makinesi ile çamaşır yıkamayı (bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yararlanmayı), güzel sanatlarla veya sporla ilgilenmeyi gereksinim olarak algılayamıyorsa, bu insanların çağdaş insan oldukları söylenemez. Bu insanların çağdaş olabilmeleri için, önce onlara, bunların ihtiyaç olduğunu sezdirmek ve buna ulaşmaları için uğraş verebilecek duruma getirmek gerekir.

Buna göre düşününüz ve hemen yanıtlayınız:

Çağdaş insan olmak zor iştir zor...


(04 mayıs 2006 tarihinde ÇAĞ ANKARA gazetesinde yayınlanmıştır)

 Not: Bilimsel düşünce, bilinmezliklerin ve her tür sorunun akıl ve mantık kullanılarak, bilim ile  çözülebileceğini savunur. Günümüzdeki çağdaş insan, bilimsel düşünceyi kendisine yol gösterici olarak kabul eden insandır.

 

 

Anasayfaya Dön

 

 
makaleler