Ordu 1. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu

PROJENİN GEREKÇESİ    

Modernite ile gelişen bilim ve teknoloji sonucunda geleneksel sanat dallarını arabesk ya da postmodern düşüncelerin egemen olduğu akımlar etkisi altına almaktadır. Yeşil ile maviyi birbirinden ayıran Karadeniz Bölünmüş Otoyolun olumsuz etkileri Ordu il merkezinde yok gibidir. İskele yanından Soya Fabrikasına kadar 16 km uzunluğundaki kıyı şeridinde gezinti ve yürüyüş alanları, spor tesisleri, dinlenme yerleri,  park ve bahçeler, kamp alanları ile yapım çalışmaları sürdürülen kültür kompleksi vardır.

Bakanlık, Valilik, Belediye Başkanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları, ticari kurum ve kuruluşlar ile vatansever kişilerin katkılarıyla sahil bandında düzenlenecek olan uluslararası Taş Heykel Sempozyumu ülkemizin milli, manevi, tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımına katkı yapacaktır. 

Çağdaş kent tanımına uyan Ordu ili insanlarının sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak devletimizin görevleri arasındadır. Devletin geleceği,  dışarıya karşı birlikteliğini sağlamış halkın güven ve mutluluk içinde aynı yurtta sağlıklı olarak yaşamasıyla doğrudan ilişkilidir. Devlet, halk ve yurt kavramlarının harcı ise ulusal kültürdür.

Binlerce yılı aşkın zamanda oluşan yerel veya ulusal kültürün tümden yok olmasını beklemeden, geleneksel kültürler araştırılıp, belgelendirilmelidir.
Ulusal kültürümüzün önemli bir bölümü sayılan geleneksel taş işçiliğinin incelenip, modern sanatlar ile aynı ortamda birleştirip yeni oluşacak sentezlerin gelecek kuşaklara aktarılması gerekmektedir.

Bu etkinlşkte Ordu'daki Ünye taşını Ordulu taş ustaları ve uluslararası düzeyde heykeltıraşlarla buluşturarak ulusal kültürümüze, turistik yörelerin tanıtılmasına ve yakın gelecekte yöre halkının kültür ve turizm gelirlerinden yararlanması çalışmalarına hizmet etmek amaçlanmıştır.

ORDU
I.ULUSLARARASI TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU
SEMPOZYUM ŞARTNAMESİ

Sempozyum, 2010 yılında uluslararası sanat ve kültür etkinliği olarak düzenlenecektir.

Sempozyumun amacı: Dünya sanatçılarını Türkiye'nin doğallığını koruyabilmiş şehri Ordu'da buluşturmak ve çalışmalarıyla ekolojik dengenin korunmasına dikkat çekmektir.

Sempozyumun ana teması: Çevre ve Sanat

Malzeme : Yöresel Ünye Taşı

Etkinlik Yeri: Ordu sahil şeridi

Sempozyuma katılacak sanatçılar davet usulü esas alınarak belirlenecektir.

Sempozyuma davet edilen her sanatçıya yaklaşık 2 metreküp boyutlarına denk Ünye Taşı Ünyetaş  Madencilik San.Tic. A.Ş tarafından verilecektir.

Katılımcıların başvuru dosyalarında belirtilmiş olmaları koşuluyla, yapıtların kaidesi, montajı ve bunun için gerekli malzemeler Ordu Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

Sempozyum alanında kullanılacak olan su, 220 volt elektrik, hava kompresörü, vinç (kaldırıcı) ile bunların uzatma sistemleri  ile taşıyıcı halatları ve ses sistemleri Ordu Belediyesi tarafından sağlanacaktır.

Katılımcı sanatçılar elektrikli ve küçük el aletleri ile bunların sarf malzemelerini kendileri getirecektir.

Ordu Belediyesi, şartnameye uyarak çalışmalarını zamanında ve projelere uygun şekilde bitirip belirlenen alanlara yerleştiren her sanatçıya araç-gereç gideri ve telif ücreti olarak 4000 Türk lirası ödeyecektir. Ödemenin 1/3?ü başlangıç tarihinin ertesi günü, kalan tutar ise işlerin alana yerleştirilmesinden sonra yapılacaktır.

Katılımcı sanatçıların gerçekleştirdikleri sanatsal  yapıtlar Ordu Belediyesine bırakılacak  ve sempozyumun son iş günü sempozyum komitesinin uygun gördüğü yerlere Ordu belediyesi tarafından yerleştirilecektir.

Sempozyum sonunda şartnameye uygun biçimde işlerini bitiren her katılımcıya Kültür ve Turizm  Bakanlığı tarafından onaylanmış katılım belgesi verilecektir.

Yapıtların korunmasından Ordu Belediyesi sorumludur. Çalışmalar satılmayacak ancak, müzeleme, geçici olarak başka bir alanda sergileme, katalog yapma, slayt, fotoğraf çekme ve bunları basında yayma ve tanıtma hakkına (tüm telif haklarına) Ordu Belediyesi sahip olacaktır.

Sempozyuma katılan katılımcı ve  sanatçıların katılım tarihleri arasındaki konaklama, yeme-içme ve yol giderleri Ordu Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

Sempozyum alanının güvenlik, sağlık ve çalışma koşulları ile ilgili düzenlemeleri, katılımcıların sempozyum sürecinde gerekli olduğu hallerde ayakta yapılabilecek muayene ve tedavileri Ordu Belediyesi tarafından sağlanacaktır. Ancak, katılımcı ve sanatçıların bireysel sigortalarının tümü kendilerine aittir. Sempozyum sürecindeki kaza, yaralanma, ölüm ve benzeri gibi durumlarda sempozyum komitesi sorumlu değildir.

Katılımcı sanatçının şartname kurallarına uyulmama; hastalık, kaza gibi elinde olmayan ya da işine karşı ihmal, ciddiyetsizlik gibi nedenlerle çalışmalarını sempozyum süresi içinde gerçekleştirememesi durumlarında  Sempozyum Komitesi her türlü karar hakkına sahiptir. Anlaşmazlık halinde Ordu mahkemelerinin kararlarına uyulacaktır.

Sempozyuma katılmak üzere başvuran sanatçılar sempozyum şartnamesini kabul etmiş sayılırlar.
—————————————————————————

BAŞVURU DOSYASI İÇERİĞİ

I. ORDU INTERNATIONAL STONE SCULPTURE SYMPOSIUM

THE TERMS OF SYMPOSIUM

The Symposium will be organised as an international art and cultural event in 2010.

The aim of the Symposium: to meet the world's artists in Turkey's Ordu town that has conserved its natural environment, and to draw attention to the conservation of the ecological balance by the artists works.

The main theme of the Symposium: Environment and Art

Materials: Local Ünye Stone

Event Location: Ordu coastline

The participant artist in the Symposium will be determined based on invitation.

Approximately two cubic meters of Ünye Stone will be allocated to each artist invited to the Symposium. Stones will be supplied by Ünyetaş Madencilik San.Tic. AS.

Ordu Municipality will provide the mounts for the works and their installation and necessary materials for this with the condition that the participants should specify their request in their application file beforehand.

Water, 220-volt electricity, air compressor, crane (lift) and their extension cables and carrier systems and sound systems used in the Symposium location will be provided by Ordu Municipality

Participant artists will bring their own small electrical hand tools and their supplies.

Ordu Municipality will pay 4000 Turkish Lira to each artist for the expenses and as royalty. Each artist should comply with the Symposium's terms and should complete their works appropriate to the projects in time, and should place the works in designated areas. One third of the payment will be made on the second day of the commencement of the Symposium, and the balance after the placement of the works on the designated area.

Art works of the participating artists made during the Symposium will be left to Ordu Municipality. On the last day of the Symposium, Ordu Municipality will mount them in the areas designated by the Symposium Committee.

At the end of the Symposium, a participation certificate by the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey will be awarded to each participant artist who completed his/her work according to the terms of the Symposium.

Ordu Municipality has the responsibility for protecting the works. Works will not be sold, but Ordu Municipality will have the all copyrights such as keeping them in the museums, temporarily displaying in another places, cataloguing, photographing, promoting, broadcasting and publishing them.

During the Symposium period Ordu Municipality will supply the accommodation, catering and transportation expenses of the participating artists and the other participants.

During Symposium period Ordu Municipality will provide security, health and safety arrangements in the Symposium location, also when necessary medical examinations and small treatments. However Ordu Municipality does not have any responsibility for the individual insurance of the artists and participants. The Symposium Committee does not have any responsibility for the accidents, injuries, death or such cases during the Symposium period.

Symposium Committee has the right to decide any cases resulting incomplete works during the Symposium period and against to the Symposium terms such as unintentional accident and illness or intentional negligence and non-professional attitudes. In case of dispute the Ordu Courts of Republic of Turkey shall be authorised.

Artists who apply to attend the Symposium are deemed to have accepted the Terms of the Symposium.

 

 

Anasayfaya Dön

Sanatçıların Özgeçmişleri
ve
Çalışma Alanından Fotoğraflar 

Prof. Refa Emrali

Yrd.Doç.Dr.Aysun Altunöz Yonuk

Beata Rostase

Irodion Gvelesiani

Evrim Kılıç

Ivane (Malkhaz) Tsiskadze

Maurizio Perron

Natalia Chistyakova

Nikolay Yotov

İsmail Hüseyinov

................................

Fotoğraf Sanatçısı Hurinur Oral'ın Fotoğraflarını görmek için tıklayınız

Fotoğraf Sanatçısı Alper Abca'nın Fotoğraflarını görmek için tıklayınız

..................................

Ordu 1. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu Programı

PROJE ADI: Ordu I.Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu
PROJE KAPSAMI : Uluslararası Sanat, Kültür ve Turizm Etkinliği
TARİH :01-22 Temmuz 2010
SÜRE : 22 Gün
UYGULAYICI: Ordu Belediyesi
TANIM: Klasik, çağdaş ve geleneksel sanat akımlarını takip ederek, yurt içindeki sanat  faaliyetlerinin millî kültür ve çağdaş anlayışa  uygun olarak yürütülmesi ve yayılmasına, milletin bu yönden  bilgi sahibi olmasına katkı sağlamak.
KONU : Çevre ve Sanat.

......................................... 

ÇALIŞMA ve EĞİTİM FAALİYETLERİ
PROGRAMI

01.07.2010(Perşembe)
Konuk katılımcıların karşılanması

02.07.2010 (Cuma) Saat:11.00
Açılış, Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşı Bakan, Belediye Bşk. Ya da Valinin Konuşması
Konuklardan Birisinin Çekiç Ve Murç İle Taşa Vurarak Sempozyum Çalışmasını Başlatması
Açılış Kokteyli
Basın Toplantısı
Yöre Taş Ustaları İle Katılımcılar Tanıştırılacak
Taş Ustaları Etkinlik Kapsamına Alınacak

03.07.201 (Cumartesi)
Telif ücretlerinin birinci bölümlerinin ödenmesi

04.07.2010 (Pazar)
Müze, Sanat Galerisi ve Boztepe'ye Gezi

05.07.2010 (Pazartesi)
PANEL
Konu: Sanatın Turizmdeki Yeri
Panelistler: Açıklanacak
Saat:17.30
Yer: Üniversite, Öğretmenevi ya da Televizyon

10.07.2010 (cumartesi)
Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu Ziyaret Edilecek

11.07.2010 (pazar)
Yeşilce ve Topçam Yaylaları Turizm Merkezi ve Topçam Barajına Gezi
Yöresel Yemek İkramı

18.07.2010 (pazar)
Giresun Kalesine Gezi ya da ÜNTAŞ Taş Ocakları ve Ünye'ye Gezi

20.07.2010 (Salı)
KONFERANS
Konu: Çevre ve Sanat
Konferansçı: Doç. Refa Emrali H.Ü.
Yer: Üniversite-Öğretmenevi-Televizyon
Saat:19.30

22.07.2010 (perşembe)
Heykellerin Kaidelerine Yerleştirilmesi
Teşekkür Ve Katılım Belgelerinin Verilmesi
Telif Haklarının İkinci Bölümlerinin Ödenmesi
Veda Yemeğ

sanat