MATEMATİK
Denklem ve Orantı Test Soruları

TEST-01

1) 40 limon satışından 20 lira kazanılırsa, 28 limon satışından kaç lira kazanılır?

     A)  13              B)   14          C)   15          D)   16          

2) 21 kg fındıktan 10 kg fındık içi elde ediliyorsa, 63 kilo fındıktan kaç kilo fındık içi elde edilir?

     A)  18              B)   20          C)   28          D)  30          

3) 100 öğrencinin 60 ı başarılıysa, başarı oranı aşağıdakilerden hangisidir?

     A)  3 5               B)  2 3           C)  1 7           D)  4 5           

4)300 m telin 75 metresi kulanılmıştır. Kalan telin, telin tamamına oranı aşağıdakilerden hangisidir?

     A)  3 4               B)  2 3           C)  1 7           D)   4 5           

5) Düzinesi 125 lira olan kalemlerin 60 tanesi kaç liradır?

     A)  624              B)   625          C)   626          D)   627          

6) 3 metresi 150 lira olan kumaşın 2 metresi kaç liradır?

     A)  125              B)   120          C)   110          D)   100          

7) 4 kilosu 28 lira olan yiyeceğin 7 kilosu kaç liradır?

     A)  48              B)   49          C)   50          D)   51          

8) Sabit hızlı bir araç 600 km yolu 6 saatte gidiyorsa, 100 km yolu kaç saatte gider?

     A)  1              B)   2          C)   3          D)   4          

9) Sabit hızlı bir araç belirli bir yolu 120 km/sa hızla 6 saatte gidiyorsa, aynı yolu 10 saatte gidebilmesi için hızı kaç km/sa olmalı?

     A)  71              B)   72          C)   73          D)   74          

10) 4 tesisatçı bir apartmanın işini 12 günde bitirebiliyorlar. Aynı işin 8 günde bitirilebilmesi için kaç işçi gerekli olur?

     A)  5              B)   6          C)   7          D)   8          

11) Boş su deposu 4 muslkla 42 saatte doldurulabiliyor. Aynı nitelikli 7 muslukla kaç saatte doldurulabilir?

     A)  21              B)   23          C)   24          D)   25          

12) 5 tesisatçı bir inşaatın su işlerini 14 günde bitirebiliyor. İşin 4 gün önce bitirilebilmesi için aynı nitelikli kaç işçi gereklidir?

     A)  6              B)   7          C)   8          D)   9          

13) 5 kg armutun fiyatı 3 kg elmanın fiyatına eşittir. 7 kg elma ile 5 kg armut için 50 lira ödenmiş ise, armutun kilosu kaç liradır?

     A)  3              B)   4          C)   5          D)   6          

14) Bir kitabın 5/7 si 15 saatte okunabiliyorsa, 1/3 ü kaç saatte okunur?

     A)  4              B)   5          C)   6          D)   7          

15) a+1 ile b - 1 ters orantılıdır. a = 1 iken, b= 3 ise, a = 0 iken b kaç olur?

     A)  4              B)   3          C)   2          D)   1          

16) m+6 ile n - 7 doğru orantılıdır. m= 1iken n= 8 ise, m = 8 iken n kaç olur?

     A)  9              B)   8          C)   7          D)   6          

17)  x y  =  3 4  ve   y m   =  4 5   ise x,y,m nin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

    A)  x < y < m       B)   x < m < y    C)   m < x < y     D)   y < x < m

18) 1/5 i dolu olan havuzu 10 musluk 2 saatte doldurabiliyorsa, tamamı boşken aynı nitelikli 1 musluk kaç saatte doldurur?

     A)  22              B)   23          C)   24          D)   25          

19) Bir duvarı aynı nitelikli 3 işçi günde 4 saat çalışarak 5 günde boyamaktadır. Aynı duvarı aynı nitelikteki 2 işçi, günde 6 saat çalışarak kaç günde boyarlar?

     A)  4              B)   5          C)   6          D)   7          

20) Hızı 120 km/sa olan bir taşıt 600 km yolu 10 saatte gidiyor. Aynı taşıt, hızı 100 km/sa olarak aynı yolu kaç saatte gider?

     A)  12              B)   13          C)   14          D)   15          

orantı

Atmosferde bulunan gazların yeryüzüne yaptığı etkiye basınç denir.
Yükseklere çıkınca yer çekimi kuvveti azaldığından, basınç ta azalır.
Yer çekimi ile basınç doğru orantılıdır.
Yükseklere çıkınca basınç azalır.

TEST-02

1) x ile y doğru orantılıdır. x=7 iken y=5 ise, x=28 iken y kaçtır?

     A)7              B) 12          C) 15          D) 20          

2) x ile y ters orantılıdır. x=8 iken y=4 ise, x=4 iken y kaçtır?

     A)2              B) 4            C) 8            D) 16           

3) x=5y,   t.x = 10   z=8t ise, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

      A) z ile x doğru orantılı

       B) t ile z ters orantılı

       C) t ile x doğru orantılı

       D) z ile y ters orantılı

4) x ile y ters orantılıdır. x=a iken y=9 ise, x=a iken y neye eşittir?

     A)54              B) 54-a          C)54:a          D) 54.a           

5) 8 işçi 4 parça işi 12 günde bitirebilmektedir. Aynı nitelikte 10 parça işi 2 işçi kaç günde bitiirir?

     A) 120              B) 130          C) 140          D) 150           

6) a,b,c,d, pozitif sayılardır.

a=5b   , b.c = 9  , 3c = 2d ise, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

      A) a ile b ters orantılı

       B) a ile c ters orantılı

       C) b ile d doğru orantılı

       D) c ile d ters orantılı

7)  a 3  =  b 5  =  c 7  ve  a+2b-c = 36 olduğuna göre, b kaçtır?

     A) 27              B) 28          C) 29          D) 30    

8) Aysun ile Deniz'in yaşlarının oranı  12 13  tür. Aysun'un yaşına 2 ekler, Deniz'in yaşından 2 çıkarırsak, yaşların oranı  3 2 olacaktır. Şimdiki yaşların toplamı kaçtır?

     A) 50              B) 48          C) 44          D) 40    

9)  b - 2a 3   =  2a - b  ise, b nin a ya oranı nedir?

     A) 1              B) 2          C) 3          D) 4    

10) Ölçülerinin toplamı 90 olan açılara tümler açılar denir. İki tümler açının ölçülerinin oranı 4 5 ise, ölçüsü küçük olan kaç derecedir?

     A) 30              B) 35          C) 40          D) 45    

11) Ölçülerinin toplamı 180 olan açılara bütünler açılar denir. İki bütünler açının ölçülerinin oranı 3 7 ise, ölçüsü küçük olan kaç derecedir?

     A) 53              B) 54          C) 55          D) 56    

12) Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir. İç açılarının ölçüleri 2,3,4 ile orantılı olan üçgenin en küçük açısı kaç derecedir?

     A) 65              B) 60          C) 55          D) 50    

13) 140 litre kolonyada a litre alkol, b litre su vardır. Suyun alkole oranı 2 5 ise,kolonyada kaç litre su vardır?

     A) 30              B) 35          C) 40          D) 45    

14) Bir dikdörtgenin eninin boyuna oranı 2 3 ve çevresi 10 cm olduğuna göre, alanı kaç santimetrekaredir?

     A) 2              B) 4          C) 6          D) 8    

15)   2a + 3 5b +6  =  1 2  ise,  4a  neye eşittir?

     A) 3b              B) 45          C) 5b          D) 6b    

16) Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri 3, 5, 7 ile orantılı olduğuna göre, en küçük iç açısının ölçüsü kaç derecedir?

     A) 12              B) 24          C) 36          D) 48    

17)   a 3  =  b 4  =  3a - b x  ise,  x kaçtır?

     A) 5              B) 3          C) 2          D) 1    

18) Bir haritada 2mm lik uzunluk 75 km lik uzunluğu temsil etmektedir. Bu haritada 4 cm ölçülen bir uzunluk gerçekte kaç km dir?

     A) 250              B) 225          C) 175          D) 125    

borazan Sorular için tıklayınız ...