MATEMATİK
Denklemler
orantı


TEST I

1) Değişkeni x olan 9x + 5 = 50 denkleminin kökü kaçtır?

      A)5      B)7      C)8      D)9

2) Değişkeni x olan 9(x + 5) = 5(x – 10)-5 denkleminin kökü kaçtır?

      A) -25      B)-11      C)8      D)9

3) Değişkeni x olan (x + 5)2 - 5(x – 1)-5 = 0 denkleminin kökü kaçtır?

      A) 1      B) 2      C) 3      D)4

4) Değişkeni x olan 9x + a = 50 denkleminin kökü 7 ise a kaçtır?

      A) 11      B)12      C)13      D)14

5) Değişkeni x olan 9(x + a)-3 = 5(x – a)- 17 denkleminin kökü 0 ise a kaçtır?

      A) 2      B)1      C)-1       D)-2

6) 2x = 3 ise, 4x + 5 neye eşittir?

      A) 11      B)12      C)13      D)14

7) 3x – 2 = 7 denkleminin kökü, 2x + 5a = 11 denkeminin de kökü ise a kaçtır?

      A) 2vB)1      C)-1      D)-2

8) Bir sayının 3 katı 9 ise, bu sayının yarısının 8 katı kaçtır?

      A) 12      B)11      C)3      D)1

9) 4 katı 36 olan sayının üçte ikisi kaçtır?

      A) 3      B)4      C)5      D)6

10) Beşte üçü 36 olan sayının dörtte üçü kaçtır?

      A) 44      B) 45      C) 46      D)47

11) Ardışık 3 doğal sayının toplamı 36 olduğuna göre, en büyüğü ile en küçüğünün çarpımı kaçtır?

       A) 141      B)143      C)144      D)145

13) Ardışık üç doğal sayıdan en küçüğü ile en büyüğünün toplamı 27 ise en küçük sayı kaçtır?

      A) 15      B)14      C)13      D)12

14) İki sayıdan birisi ötekinden 7 fazladır. Küçük sayının 2 katının 3 fazlası ile büyük sayının 3 katının 2 eksiği toplanınca 47 oluyor, bu sayıların çarpımı kaçtır?

      A) 30      B)40      C)50      D)60

15) Bir dikdörtgenin boyu eninin 2 katından 3 cm fazladır. Çevresi 36 cm ise, alanı kaç santimetrekare dir?

      A) 64      B)65      C)66      D)67

16) Ali ile Veli'nin 120 lirası vardır. Ali, Veli'ye 20 lira verince paraları eşit oluyor. Başlangıçta Ali'nin kaç lirası vardır?

      A) 60      B)69      C)78      D)80

17) Belediye otobüsünde 40 yolcu vardır. Otobüse 7 kadın 3 erkek binince, erkeklerin sayısı kadınların sayısına eşit oluyor. Son durumda otobüsteki kadınların sayısı kaçtır?

       A) 22      B)23      C)18      D)2518) Belediye otobüsünde 45 yolcu vardır. Otobüse 8 kadın binip, 3 erkek inince, erkeklerin sayısı kadınların sayısına eşit oluyor. Son durumda otobüsteki kadınların sayısı kaçtır?

      A) 22      B)23      C)24      D)17

19) Belediye otobüsünde 41 yolcu vardır. Otobüse 5 evli çift binince, erkeklerin sayısının 2 katı, kadınların sayısına eşit oluyor. İlk durumda otobüsteki erkeklerin sayısı kaçtır?

      A) 12      B)13      C)14      D)29

20) Öğrenciler sıralara ikişer oturunca 1 kişi ayakta kalıyor. Öğrenci sayısı 37 olduğuna göre, sıra sayısı kaçtır?

      A) 12      B)17      C)18      D)15

21) Bir ahırda sadece sığır ve tavuk vardır. Hayvan sayısı 20, ayak sayısı 66 ise tavuk sayısı kaçtır?

       A)5      B)7      C)8      D)9

22) Bir sınıftaki sıralara 2 şer oturunca 3 kişi ayakta kalıyor. Sınıfta 35 kişi olduğuna göre, sıra sayısı kaçtır?

 A)15      B)16      C)18      D)19

23) Bir sınıftaki sıralara 3 er oturulunca 2 sıra boş kalıyor. Sınıfta 36 kişi varsa sıra sayısı kaçtır?

       A)14      B)15      C)16      D)17
24) Bir sınıfta sıralara 2 şer oturunca 5 kişi ayakta kalıyor. 3 er oturunca 4 sıra boş kaldığına göre, sınıfın mevcudu kaçtır?

      A)15      B)16      C)17      D)18

25) Ali'nin bilyeleri Veli'nin bilyelerinin 3 katıdır. Ali, Veli'ye 2 bilye verince bilyeler eşit oluyor. Bilye sayısını bulunuz.

      A)17      B)18      C)19      D)20

26) Ali'nini bilyelerinin 2 katı, Veli'nin bilyelerinin 3 katına eşittir. Ali, Veli'ye 5 bilye verince bilye sayıları eşit oluyor. Bilye sayısını bulunuz.

      A)49      B)50      C)51      D)52

27) Armutarın sayısı elmaların sayısının 8 katına eşittir. Armutların iki katı ile elmaların 3 katının toplamı 95 ise, armutların sayısını bulunuz.

      A)40      B)50      C)51      D)52

28) Ali'nin yaşının 2 katı Veli'nin yaşının 7 katına eşittir. Yaşların toplamı 18 ise, Ali kaç yaşındadır?

      A)13      B)14      C)15      D)16

29) Mavi bilyelerin 7 katı sarı bilyelerin 9 katına eşittir. Toplamları 32 ise Sarı bilyelerin sayısı kaçtır?

    A)12      B)13      C)14      D)15

30) Bir torbadaki fındıkların 9 katı, cevizerin 7 katına eşittir. Cevizler, fındıkardan 40 fazla ise, kaç ceviz vardır?

      A)180      B)182      C)184      D)186

31) Dörttebirinin 3 katı 891 olan sayı kaçtır?

      A)296      B)297      C)298      D)299

32) ¾ nün 1/3 ü 1500 olan sürünün tamamı kaçtır?

     A)4000      B)4500      C)5000      D)6000

33) Hangi sayının üçtebirinin yarısı 632 eder?

    A)3792      B)3973      C)3974      D)3975

34) Dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının 3 katıdır. Çevresi 64 cm ise alanını kaç antimetrekaredir?

borazan Problemleri kolayca çözebilmek için, oran ve orantı konusunu öğrenmelisiniz.
Oran ve orantı için tıklayınız...

Unutma, korku yenilebilir. Korkunun kaynağı bilgisizliktir. Öğrendikçe korkularından kurtulursun. ...

Gerçekten en zor ders matematik ve matematik öğretmenleri sevimsiz, aksi ve itici midirler? Bu soruyu yıllarca kendime sordum ve düşünmeye çalıştım.
Önce zor, kolay ve korku sonra da sevmek kavramlarını araştırdım.
Zor: Sıkıntı veya güçlükle yapılan.
Korku: Bir tehlike veya tehlike düşüncesi karşısında duyulan kaygı, üzüntü.
Sevgi:İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu.


İlk kez otomobil kullananlar kaza yapacaklarını düşünerek sıkılırlar ve çok korkarlar. Öğrendikçe, tehlikenin azaldığını anlayarak korkuları azalır. Öğrenince ilk korkuları gülünç gelmeye başlar ve otomobil kullanmayı sevmeye başlarlar.
Bundan çıkan sonuç: Otomobil kullanmak bilene kolay ve sevimli, bilmeyene tehlikeli ve zor bir iştir.

Matematik te de öyledir. 7 ile 8 in çarpımını ezbere bilmeyenler için 7 x 8 = ? sorusu çok zordur. Yanıtı bulmak için 7 tane 8 i toplamak gerekecektir. Gerçekten de 8+8+8+8+8+8+8+8 işlemini yapmak biraz zor ve zaman alacaktır. Halbuki çarpımın sonucunun 56 olduğunu ezbere bilenler için, soru çok kolaydır.
7 x 8 = 56 olduğunu aklımızda tutmanın kolay bir yöntemini bulabilirsek, soru zor olmaktan çıkıp, kolay olacaktır.

Bu bölümde 7 ile 8 in çarpımını kolayca akılda tutmanın bir yöntemini araştıralım:
5  6  7   8 rakamları ardışıktır.
5 6 = 7 x 8 şeklinde yazarsak, 56 = 7 x 8 olduğu aklımızda kolayca kalmış olur.
Bu bilginin akıda kalma yöntemini bilenler 7 ile 8 in çarpımını kolayca söyleyebileceğinden, sorudan korkmayacakları gibi, soranı da seveceklerini sanıyorum.
KORKUNUN KAYNAĞI BİLGİSİZLİKTİR...